top of page

Aha - bra att veta!

Länkar med information som ger nya perspektiv eller som inte syns i vanlig media så mycket (passar inte in i rådande maktstruktur)

15 min från Patagonia om industrihampa - som innehar egenskaper för att rädda oss människor, om vi inte behandlar den som en slav. Hampa kan användas till kläder, mat, bränsle, medicin, byggmaterial med mera!. I USA var det förr lag på att odla hampa då det var så viktigt för överlevnad, vad hände sen..?

The Hold Att lugna en skrikande bäbis! (4 min)

Ted Talk: Styrkan i sårbarhet , Brené Brown (ca 20 min)

Ted talk: fortsättning på ovan (ca 20 min). om SKAM... 

                                        Lite annat:

Inspirerande artikel om Ekobonden som bryter ny mark

Ny forskning om selen - ett potentiellt cellgift i behandling av cancerpatienter

Visste du att det finns Cancer- och allergifonden?! som till skillnad från Cancerfonden inriktar sig på forskning som inte bryter ner miljö, djur eller människor! Ideell organisation som arbetar utan vinstintressen. De stöder forskning och även sjukdomsdrabbade. 


"Vi i är övertygade om att ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med miljö och livsstil och ser ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan. Därför finansierar vi miljörelaterad cancer- och allergiforskning samtidigt som vi ger stöd till sjukdomsdrabbade. Vår vision är att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är samtidens besvär och gåtor!" 

Bröstcancer och fytoöstrogen (som soja)

Många som har/haft så kallad hormonell bröstcancer blir rädda för eller undviker även örter med fyto-östrogener eller soja. Men många menar att fyto-östrogener skyddar mot överskottsöstrogen. (Dock är det inte alla som tål soja så bra)

bottom of page