top of page

Vanliga frågor

Behöver man tänka på något speciellt innan ett test?

- Din dagsform spelar ingen roll och inte heller om/vad du ätit eller ej. Det är dock VIKTIGT att du tar med dig dina mediciner om du äter sådana, liksom p-piller om du äter det. Det räcker inte med recept eller namn, jag måste ha tillgång till medicinen i fysisk form.

Du bör dock undvika att gå på akupunktur, healing, zonterapi m m precis innan ett test. Går du på en homeopatisk kur kan det vara lite trixigt att blanda dessa kurer samtidigt.

Kan man göra ett test + behandling om man går på antidepressiva?

-Ja, det kan man!

Hur går det till? Gör det ont? Hur lång tid tar det?

-Din enda uppgift är att sitta i en (skön) fåtölj. Jo, du ska fylla i ett papper också, om du orkar/vill. Detta är inga fysiska tester med blodprov eller sådant, alltså absolut inget som gör ont eller är obehagligt. Testet brukar ta ca 75 min så jag avsätter 90 minuter. 

Vad kan man behandla?

Det spelar ingen roll vilka eventuella symtom eller sjukdomar du har för att göra ett sånt här test, då detta är en allmän energy-check och inte en behandling för specifika sjukdomar. De flesta är vana vid sjukvårdens syn som grundas på forskning där människor betraktas som lika utan inflytande av tankar, känslor, kost m m. Man forskar även i labb och på djur (hu). Men exempelvis homeopatin grundar sig på att människor är olika, olika personligheter, erfarenheter, attityder, karaktärer, känslor, svagheter, styrkor, mönster m m och där forskar man bara på levande människor. Den första fokuserar & behandlar sjukdomar & symtom (effektivt vid ex vis akutvård), den andra behandlar & fokuserar på människan. Reba-test tillhör den senare kategorin.

Måste man vara sjuk för att göra ett test?

-Nej absolut inte. Man kan göra det i förebyggande syfte, av nyfikenhet, för att stärka sig allmänt. Jag har många stamkunder som dels ser det som ett mycket trevligare (och billigare) alternativ att välja tillskott på än att välja själv i djungeln av tillskott & trender, och dels använder detta som stöd till sin personliga livsresa, se kundkommentarer. Vill du inte göra reba-test utan börja lite enklare så har jag drop in test på tisdagar. Se DROP IN.

Vem uppfann Reba-test?

Läkarna Reimar och Ulrike Banis är båda specialiserade i allmänmedicin och har även lång erfarenhet av så kallad holistisk behandling (bl a akupunktur, homeopati, yoga, näringslära m m). Reimar Banis har utvecklat denna metod som kombinerar österlandets kunskaper om kroppens finare energibanor med västerländsk modern vetenskap. Anledningen till att de kände ett behov av att utveckla en ny behandlingsmetod och ett nytt ”mätinstrument” var många, men i synnerhet att:

De blev allt mer övertygade om att bakom de flesta fysiska problem ligger ett själsligt / känslomässigt problem. Numera är det allmän kunskap att kropp och själ påverkar varandra, men sjukvårdens teknologiska instrument är oerhört trubbiga då de ej tar hänsyn till hela individen och finner därmed inte heller ”roten” och framför allt ingen bra behandling. Det finns därmed ett stort antal människor som sjukvården ej kan hjälpa, trots att modern psykoneuroimmunologi visar upp otaliga exempel på hur kropp och själ hela tiden påverkar varandra. Reimars forskning visar även hur immunförsvaret förbättras när det emotionella värdet stiger.

De ville få fram en effektiv mät– och behandlingsmetod där de kunde finna:

  • ”Var” personen saknar energi (hennes svaga punkt)
  • Vad som orsakar hennes problem på ett djupare plan
  • Och framför allt att kunna behandla med "gentle medicine" och även att kunna följa och ”kontrollera” behandlingsresultaten

Efter många års forskning resulterade detta i Psychosomatic Energetics och Reba-test

Här kan du se en liten filmsnutt (dock inte superkarismatisk kanske) av grundaren Reimar Banis.

Här kan du se en intervju (på tyska..!) med Reimar & Ulrike

"The person who says

It can not be done!

should not interrupt the person doing it."

Hur fungerar det, testet alltså?

Ja, detta är verkligen inte min favoritfråga, dels för att det är svårt att förklara och dels för att jag är inte så intresserad av teknisk apparatur och hur det fungerar... Reimar Banis och Dieter Jossner (specialist inom laserteknologi och biofysik) utvecklade Reba® apparaten – med vars hjälp vi kan mäta vad som pågår i kroppen och vårt inre på ett djupare plan.

Apparaten sänder en (polyfrekvent) ”ton” till patienten. Denna ”ton” är neutral och påverkar inte individen men han/hon reagerar på ”tonen” (enligt hennes individuella svaghet) - och det är denna reaktion vi är ute efter för att få vårt testresultat. Mätsignalen / tonen korelaterar till scalar waves -en hitintills ganska outforskad energiform som spelar en nyckelroll för cellkommunikationen i kroppen. Apparatens skalor matchar perfekt med frekvenserna av EEG (x1000).

Mycket förenklat kan man säga att man testar en persons energifält. Det är så subtila energier vi handskas med, och en apparat kan inte mäta så subtila energier. Apparaten ”triggar” kroppen = ger den information att reagera på; men reaktionen måste jag som testare få fram och iaktta genom någon form av kinesiologisk testmetod. Det är detta som känns märkligt för många som hellre önskat att apparaten fick fram info då en apparat är neutral jämfört med en människa som testar. Därför dubbelkollar jag alltid många gånger på olika sätt. Då jag sitter med detta dag ut och dag in tränar man upp den förmågan.

Det är testflaskorna som är det mest "magiska" och som tagit längst tid att få fram, då det är genom dessa man kan "mäta" sånt som påverkar på ett djupare ofta omedvetet plan.

Man kan hålla olika produkter och behandlingar mot kroppen och testa om värdena går upp eller ner och hur mycket - för att utröna vilken kur som passar bäst och är mest prisvärd! 

Är det skillnad på Reba-test & ditt test?

Ja, det är stor skillnad. 2001 träffade jag dr Banis och då ingick att testa värden, chakran och konflikter. På den tiden kostade ett reba-test i Tyskland ca 1200 kr. Kort därefter tillkom test av autonoma nervsystemet och organtestet vilket jag införskaffade.

Därefter har jag utvecklat den på mitt sätt - allteftersom svårare fall dykt upp och jag själv "utvecklats". Hela tiden tillkommer och utvecklas testerna och sortimentet

Är inte detta flummigt?!

JO, eller både ja och nej, det beror på vad man har för livsåskådning. För de flesta av mina kunder är det självklart att känslor och vanor har en stor inverkan på kroppen och livet. Men betraktar man människan mer som en "maskin" blir detta lätt väldigt flummigt...

NATURVETENSKAP ser på människan mer mekaniskt (och är därmed mer logisk). Man sätter samband, forskar i labb och på djur, på delar av kroppen, fokus ligger på sjukdom eller problemlösning etc. Detta har stora fördelar inom akutsjukvården och inom kirurgi exempelvis. Här sätts stor tillit till apparatur, resultat och diagnoser. Även mycket inom så kallad alternativmedicin tillhör naturvetenskapen.

Energimedicin som Klassisk homeopati, Bachdroppar, våra frekvenselixir etc; här forskar man på det friska, och aldrig i labb eller på djur eftersom så är inte människans liv. Många menar att energimedicin och kvantfysik ligger nära varandra.

Här tar man alltså hänsyn till att människor är olika, med olika erfarenhet, känslor, tankar, livsvanor etc. Man fokuserar inte på diagnos eller sjukdom utan på individen och att sjukdom kan vara en väg för individen att nå större självinsikt och därmed bli av med den så kallade orsaken till sjukdomen.

Den blir alltså inte "logiskt" då 25 människor med samma sjukdom ska ha helt olika behandling... Man behandlar människan inte sjukdomen och därför fungerar det inte att jämföra eller göra samma typ av studier som man gör med mediciner för ett specifikt symtom.

Det är också intressant att det mesta av skolmedicinsk behandling inte heller är vetenskapligt verifierad. I en amerikansk kongressrapport säger de att endast 10-20% av alla behandlingsmetoder inom skolmedicinen har visats vara effektiva med hjälp av kontrollerade vetenskapliga studier.

Mycket forskning har bevisat att det numera är ett faktum att tankar och känslor påverkar alla våra celler och organ. Kvantfysiken visar att vi alla står i förbindelse med varandra. Bruce Lipton är en forskare/författare (f d skeptiker) som visar detta.

Vetenskapligt bevisat är något som säljer idag och används både av sjukvården och friskvården där man ofta tar saker ut sitt sammanhang eller använder bristfälliga studier som från början är gjorda för ett visst resultat. Det finns också seriösa dubbelblindstudier som får fram resultat som ligger utanför vad de flesta tror på och därför avfärdas FAST de är vetenskapligt bevisade.

Lär dig lita på dig själv(!) och hitta personer / litteratur du har förtroende för. Är det ändå inte så att vad som är möjligt och inte möjligt ligger avsevärt i ens egen och omgivningens begreppsram..? Du har väl hört talas om Anita Moorjani?!:

"När någon säger: ´det här är kroniskt eller obotligt´. Är det sant? Var går gränsen mellan vad som går och inte går? Ett mirakel betecknas bara som ett sådant, därför att det är en händelse som ligger utanför vårt tro-system. Så snart vi ser att det sker kan vi börja tro på det. Det spelar ingen roll var du befinner dig - allt är bara kulmen på dina tankar & uppfattningar & din kraft fram till nu. Och du kan förändra det - det är ALDRIG för sent."

"Om ditt enda verktyg är en hammare,

har du en tendens att uppleva alla problem som spik..."

bottom of page